За Нас

„Максимо Мениджмънт” ЕООД е фирма специализирана в управление на инвестиционни строителни проекти, строителни ремонти, управление и подръжка на недвижими имоти. Фирмата е основана в средата на 2007г.
Дейностите, които „Максимо Мениджмънт” ЕООД разработва и предлага на своите Клиенти са:
» Управление на инвестиционни проекти в строителството
» Предпроектни проучвания
» Инвеститорски контрол
» Изготвяне бюджет за строителни обекти
» Подготовка на тръжна документация
» Управление и подръжка на недвижими имоти
» Посредничество при сделки с недвижими имоти
» Строителни ремонти